own_business

Próg wejścia w biznes przynoszący solidny dochód jest w obecnych czasach dość wysoki. Poniżej postaram się Wam przybliżyć warianty prowadzenia legalnego biznesu, bez natychmiastowej konieczności zakładania działalności gospodarczej.

Na początek jednak zacznę od tego ile tak na prawdę „kosztuje” nas prowadzenie działalności gospodarczej.

Przy preferencyjnej składce ZUS, która obowiązuje nowego przedsiębiorcę przez pierwsze dwa lata prowadzenia biznesu, będziemy musieli odprowadzić składki w wysokości 446,20 zł /mc. Należy jednak pamiętać, że od dochodu (podstawy opodatkowania podatkiem CIT) można odliczyć zapłacone składki społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) w kwocie 166,79 zł. Ponadto wyliczony podatek można obniżyć o część zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne, dokładnie 240,60 zł. Dodatkowo od należnego podatku odejmujemy również kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556,02 zł / rok.

Po dwóch latach łączna suma składek do ZUS zwiększają się do 1092,28zł. (więcej…)

Więcej