Wrzesień zgodnie z planem – statystyka kosztów i zysków.

sprawozdanie

Wszystko idzie jak po sznurku. Zgodnie z oczekiwaniami poziom oszczędności we wrześniu to trochę ponad 6 tyś. zł. Moja praca stała się teraz bardziej stała, dzięki czemu dokładniej będę mógł szacować poziom oszczędności 🙂

Kolejny miesiąc zbliżył mnie do osiągnięcia celu. We wrześniu udało się zaoszczędzić 64% zarobionej kwoty, czyli £1074,64. Ciągle utrzymuję wysoką średnią zarobku na miesiąc.

Tax i NI to kolejny miesiąc z rzędu największe obciążenia. Łącznie pożerają 59% kwoty wszystkich wydatków.

kolowy_wrzesien
Rys.1 Struktura wydatków.

 

Procent oszczędności utrzymuje się na bardzo dobrym poziomie 🙂

wyd_zysk_wrzesienRys.2 Procentowy podział wydatków i oszczędności.

Wrzesień był miesiącem małych wydatków na jedzenie, ze względu na krótki pobyt w Polsce. Wykorzystałem ten fakt na zrobienie zapasów 🙂

slupkowy_wrzesienRys. 3 Wysokość wydatków w poszczególnych kategoriach.

Wykres pokazuje jak w ostatnich 4 miesiącach zmieniał się mój stan konta. Na zielono zaznaczona jest kwota zaoszczędzona tylko podczas pracy w UK.

cel_wrzesienRys. 4 Postęp realizacji celu.

Jestem w pełni zadowolony. Dochody z tytułu pracy są naprawdę dobre. Wydatki utrzymuję na niskim poziomie. Jedyna sprawa, która nie idzie zgodnie z oczekiwaniami to inwestycje. W najbliższym czasie napiszę podsumowanie po pół roku inwestowania w fundusze.