Wydatki: -408,50 zł
Zysk: 480,25 zł
Bilans: 71,76 zł

45 713,46 zł

45.71 %