Wydatki: -24,86 zł
Zysk: 550,88 zł
Bilans: 526,02 zł

45 641,70 zł

45.64 %