Wydatki: -4,01 zł
Zysk: 367,25 zł
Bilans: 363,24 zł

44 607,19 zł

44.61 %