Wydatki: -43,62 zł
Zysk: 298,66 zł
Bilans: 255,04 zł

44 243,95 zł

44.24 %