Wydatki: -6,22 zł
Zysk: 367,25 zł
Bilans: 361,04 zł

43 988,91 zł

43.99 %