Wydatki: 0,00 zł
Zysk: 367,25 zł
Bilans: 367,25 zł

43 278,19 zł

43.28 %