Wydatki: -27,95 zł
Zysk: 805,39 zł
Bilans: 777,44 zł

35 855,33 zł

35.86 %