Wydatki: 0,00 zł
Zysk: 447,53 zł
Bilans: +447,53 zł

36 466,98 zł

36.47 %