Wydatki: 42,94 zł
Zysk: 298,35 zł
Bilans: +255,41 zł

35 912,66 zł

35.91 %