Wydatki: 0,00 zł
Zysk: 331,50 zł
Bilans: +331,50 zł

35 657,25 zł

35.66 %