Wydatki: 110,52 zł
Zysk: 331,50 zł
Bilans: +220,98 zł

35 325,75 zł

35.33 %