Wydatki: 290,60 zł
Zysk: 298,35 zł
Bilans: +7,75 zł

34 860,83 zł

34.86 %