Wydatki: 122,40 zł
Zysk: 298,35 zł
Bilans: +175,95 zł

34 860,83 zł

34.86 %