Wydatki: 74,77 zł
Zysk: 0,00 zł
Bilans: -74,77 zł

34 564,78 zł

34.56 %