Wydatki: 0,00 zł
Zysk: 331,50 zł
Bilans: +331,50 zł

33 688,75 zł

33.69 %