Wydatki: 17,39 zł
Zysk: 331,50 zł
Bilans: +314,11 zł

33 357,25 zł

33.36 %