Wydatki: 441,86 zł
Zysk: 295,24 zł
Bilans: -139,74 zł

32 732,60 zł

32.73 %