Wydatki: 467,67 zł
Zysk: 265,20 zł
Bilans: -202,47 zł

32 663,24 zł

32.66 %