Wydatki: 28,05 zł
Zysk: 265,20 zł
Bilans: +237,15 zł

32 865,71 zł

32.87 %