Wydatki: 26,78 zł
Zysk: 281,78 zł
Bilans: +255,00 zł

32 418,85 zł

32.42 %