Wydatki: 63,55 zł
Zysk: 265,20 zł
Bilans: +201,65 zł

32 163,85 zł

32.16 %