Wydatki: 462,21 zł
Zysk: 265,20 zł
Bilans: -197,01 zł

31 962,20 zł

31.96 %