Wydatki: 72,98 zł
Zysk: 265,20 zł
Bilans: +192,22 zł

32 159,21 zł

32.16 %