Wydatki: 25,50 zł
Zysk: 399,38 zł
Bilans: +373,88 zł

29 847,23 zł

29.85 %