Wydatki: 609,91 zł
Zysk: 399,38 zł
Bilans: -210,53 zł

29 473,35 zł

29.47 %