Wydatki: 31,88 zł
Zysk: 555,70 zł
Bilans: +523,82 zł

29683,88 zł

29.68 %