Wydatki: 44,78 zł
Zysk: 0,00 zł
Bilans: -44,78 zł

26 429,57 zł

26.43 %