Wydatki: 41,21 zł
Zysk: 248,63 zł
Bilans: +207,42 zł

26 474,36 zł

26.47 %