Wydatki: 59,26 zł
Zysk: 248,63 zł
Bilans: +189,37 zł

26 266,94 zł

26.26 %