Wydatki: 27,95 zł
Zysk: 248,63zł
Bilans: +220,68 zł

26 077,57 zł

26.07 %