Wydatki: 28,56 zł
Zysk: 0,00zł
Bilans: -28,56 zł

25 856,89 zł

25.85 %