Pierwszy dzień i pierwsze wydatki… Wszystkie ceny będę przeliczał na złotówki po kursie 5,10 PLN = 1 GBP

Wydatki: 1130,36 zł
Zysk: 0,00zł
Bilans: -1130,36 zł

25 885,45 zł

25.88 %