Wydatki: 231,95 zł
Zysk: 399,38 zł
Bilans: +167,43 zł

29 160,05 zł

28.95 %