Wydatki: 47,07 zł
Zysk: 399,38 zł
Bilans: +352,31 zł

28 992,62 zł

28.99 %