Wydatki: 25,50 zł
Zysk: 399,38 zł
Bilans: +373,88 zł

28 640,31 zł

28.64 %