Wydatki: 116,59 zł
Zysk: 399,39 zł
Bilans: +282,80 zł

28 266,43 zł

28.27 %