Wydatki: 6,38 zł
Zysk: 555,70 zł
Bilans: +549,32 zł

27 983,64 zł

27.77 %