Wydatki: 111,13 zł
Zysk: 399,38 zł
Bilans: +288,25 zł

27 472,36 zł

27.47 %