Wydatki: 602,26 zł
Zysk: 399,38 zł
Bilans: -202,88 zł

27 184,11 zł

27.18 %