Wydatki: 39,27 zł
Zysk: 0,00 zł
Bilans: -39,27 zł

27 428,45 zł

27.43 %