Wydatki: 30,29 zł
Zysk: 281,78 zł
Bilans: +251,48 zł

27 510,61 zł

27.30 %