Wydatki: 82,26 zł
Zysk: 281,78 zł
Bilans: +199,52 zł

27 259,13 zł

27.26 %