Wydatki: 24,79 zł
Zysk: 281,78 zł
Bilans: +256,99 zł

27 059,62 zł

27.06 %