Wydatki: 108,48 zł
Zysk: 281,78 zł
Bilans: +173,30 zł

26 802,63 zł

26.80 %