Wydatki: 45,14 zł
Zysk: 0,00 zł
Bilans: -45,14 zł

26 384,43 zł

26.38 %